Saturday, December 20, 2014

Merry December 20th

How nice to have the Christmas holiday and just could sleep late and relax. Well, I should probably soon pull myself together and get bought Christmas presents. I also am a bit handicapped with the toe, but there's only 4 days to Christmas, so time is running out. Have you bought all your Christmas gifts?
Hvor er det dejligt at have juleferie og bare kunne sove længe og slappe af. Nå ja jeg bør jo nok snart tage mig sammen og få købt julegaverne. Jeg er jo lidt handicappet med den tå, men der er jo kun 4 dage til jul, så tiden er ved at rende ud. Har du købt alle dine julegaver?

Today's creative touch is a little birthday cards made during f the year, but certainly not shown here on the blog before
Dagens kreative indslag er lidt fødselsdagskort lavet i løbet f året, men vist ikke vist her på bloggen før
Merry December 20th
Glædelig 20 december

Friday, December 19, 2014

Merry December 19th

My day job yesterday went really well considering the circumstances. My foot survived without too much pain, hurray for sandals
Min dag på jobbet i går gik faktisk godt omstændighederne taget i betragtning. Min fod overlevede uden for mange smerter, hurra for sandaler 

Today is a good day for at 14.00 hrs I have Christmas holidays in whole 2 weeks. I must include toyed with this month package that I received over the weekend. Yes there is a little more than my monthly package but you shall not become unemployed due to lack of scrap materials ;O)
I dag er en god dag for klokken 14.00 har jeg jule ferie i hele 2 uger. Jeg skal bl.a. leget med den her månedspakke, som jeg modtog i weekenden. Ja der er lidt mere end min månedspakke men man skal jo ikke blive arbejdsløs på grund af mangel på scrap materialer ;O)
Merry December 19th
Glædelig 19 december

Thursday, December 18, 2014

Merry December 18th

Today I´m going to work and I'm nervous about how it goes to get the toe down in a shoe, but now I can not bear to be home anymore. Fortunately, it is only 2 days and then I have Christmas vacation for 2 weeks. It is wonderful
Idag skal jeg på arbejder og jeg er spændt på hvordan det går at få tåen ned i en sko, men nu kan jeg altså ikke holde ud at være hjemme længere. Det er heldigvis kun 2 dage og så har jeg juleferie i 2 uger. Det bliver skønt

 just another page of my Project Life
I får lige endnu en side af mit Project Life
Merry December 18th
Glædelig 18 december

Wednesday, December 17, 2014

Merry December 17th

In these days I'm home because of the toe, I have had time to take a look at my Project Life. I am a couple of weeks behind, so it has been nice with a little extra time. This is what week 47 looks like

I de her dage hvor jeg er hjemme på grund af tåen, har jeg haft tid til at kigge lidt på mit Project Life. Jeg er et par uger bagud, så det har været rart med lidt ekstra tid. Sådan her kom uge 47 til at se ud
Merry December 17th
Glædelig 17 december

Tuesday, December 16, 2014

Merry December 16th

Hooray for Viaplay, glad I have it, for the time is long, when you can not do so much because of the foot. I have seen quite a few Christmas movies these days. All varieties of Christmas shopping is on standby until I again can have shoes on. Otherwise, I must go out in sandals and cozy socks ; O)
Hurra for Viaplay, godt jeg har det, for tiden er lang, når man ikke kan foretage sig så meget på grund af foden. Jeg får set en del julefilm i disse dage. Alt hvad der hedder julegave indkøb er sat på stand by indtil jeg igen kan have fodtøj på. Ellers må jeg afsted i sandaler og hyggestrømper ;O)

Today I want to show a card I made for Picturing the wolds blog on Saturday
I dag vil jeg vise et kort jeg lavet til Picturing the wolds blog i lørdags
Merry December 16th
Glædelig 16 december

Monday, December 15, 2014

Merry December 15th

After seeing all your beautiful Christmas bakeries around the various blogs, I was quite simply have to do a little self.
So go was boiled crullers and baked vanilla wreaths while I heard Christmas music for the work.
I also took my bandage or it will say it was washed with water, it was very painful. Rarely have I tried something that hurt so badWow, it was not a pretty sight. Do not worry I will not to show it, will make do with a picture of my crullers
Efter at have set alle jeres skønne julebagerier rundt omkring på diverse blogs, blev jeg simpelhen nødt til at lave lidt selv. 
Så i gå blev der kogt klejner og bagt vanilie kranse, mens jeg hørte julemusik til arbejdet.
Jeg fik også taget min forbinding af eller det vil sige den blev skyllet af med vand, for det var godt nok smertefuldt. Sjældent har jeg prøvet noget, der gjorde så ondt. Hold da op det var ikke et kønt syn. Bare rolig jeg skal nok lade være med at vise det, i må nøjes med et billede af mine klejner.
and no I do not go to work today, have no idea how I must bear to wear shoes.
og nej jeg skal ikke på job idag, aner ikke hvordan jeg skal holde ud at have sko på.

Merry December 15th
Glædelig 15 december

Sunday, December 14, 2014

Merry December 14th

So it was already 3 Sunday of Advent and today I got this wonderful packages from Anja from Picturing the world.
Så blev det allerede 3 søndag i advent og i dag fik jeg denne skønne pakker fra Anja fra Picturing the world.
Today I will try to take my bandage, I'm a little curious as to what lies underneath it. Do not think it looks pretty.
I dag vil jeg prøve at tage min forbinding af, jeg er lidt spændt på hvad der gemmer sig inden under den. Tror ikke det ser kønt ud.

Merry December 14th
Glædelig 14 december